Wetsvoorstel VS lijkt voorbode op inperking van end-to-end-encryptie

Een Amerikaans wetsvoorstel lijkt voor te sorteren op het inperken van encryptie bij data opgeslagen bij techbedrijven. In het voorstel, dat nog niet in stemming is gebracht, kunnen bedrijven verplicht worden mee te werken in bepaalde strafzaken, waaronder kindermisbruik.