Netwerk storing

“Het netwerk is traag”, “Hij doet het niet”
Een veel gehoorde kreet die ICT afdelingen te horen krijgen: “Hij doet het niet” of “Het netwerk is langzaam of traag”. Als dit een incidentele melding is dan belandt deze mogelijk op de grote stapel. Zijn er meerdere meldingen, dan dient er gestructureerd gezocht te worden naar het probleem. Dit kan o.a. liggen aan de PC of desktop van de gebruikers, de applicatie waarmee de gebruikers problemen ondervinden, de onderliggende netwerken (LAN, WAN, Wireless) of de databases waarvan gebruik wordt gemaakt.

Netwerk performance problemen
Een nadere analyse: De netwerk performance problemen die de gebruikers ondervinden dienen te worden vertaald naar een mogelijk probleem in één of meer delen van de infrastructuur zoals hierboven genoemd. De analyse van dit probleem kan “eenvoudig” worden gestart door het netwerkverkeer op de probleemlocaties te analyseren met een netwerk sniffer, protocol analyzer of packet decoder. Op basis hiervan kunnen andere problemen worden uitgesloten en kan verder worden ingezoomd op het daadwerkelijke probleem. Op basis van een gedegen onderzoek kunnen vervolgens de juiste oplossingen worden voorgedragen.

LAN performance problemen
Ook bij LAN performance problemen dient men eerst een goede analyse uit te voeren. De problemen treden nooit spontaan op. Er is altijd een patroon te achterhalen. Op basis van dit patroon wordt getracht de veroorzaker(s) op te sporen. Een performance probleem kan ook een gevolg zijn van een security of beveiligings probleem die nog niet is opgemerkt.