IT-helden tijdens thuiswerken: bescherming tegen coronacampagnes

‘We willen dat mensen gaan nadenken over deze nieuwe gevaren.’