Customize this text ...

Exchange Consultants biedt ook uitkomst voor incassobureau’s en deurwaarders.

Wij kunnen voor uw cliënt duidelijk aangeven waar het probleem zit en of het standpunt van de tegenpartij terecht is.

Curatoren kunnen zijn geholpen met het in kaart brengen van de ICT website cloud diensten of software wat in de failliete boedel zit en wat de mogelijke verkoopwaarde is. Ook voor het verwijderen van wachtwoorden en toegang krijgen tot bestanden nemen wij op ons.

Heeft u vragen? Stel ze en wij zullen kijken of wij u verder kunnen helpen.